Personal  |  POINTS OF YOU-The Coaching Game

POINTS OF YOU – The Coaching Game is een krachtig coachingsmiddel waarmee ik duidelijke en kwalitatieve communicatie tussen mensen genereer. Het heeft bewust de vorm van spel gekregen, omdat we,  als we een spel spelen,  1)  dingen durven zeggen die we anders niet zouden zeggen en 2) meer risic’so durven nemen. Daarnaast biedt de context van het spel een veilige omgeving die elke participant de ruimte geeft zelf te bepalen in hoeverre hij/zij meer of minder participeert en deelt. Het spel kan op zeer veel verschillende manieren ingezet en aangepast worden aan verschillende soorten groepen:

  • individuals, voor persoonlijke nieuwe inzichten
  • professionals, als  tool om out of the box-denken te stimuleren, zowel individueel als in groepen.
  • businesses, bij corporate activiteiten als  teamoverleg, vergaderingen, leiderschapstrajecten, recrutering, brainstorms etc.

The Coaching Game gebruikt een set van  65 intrigerende foto’s die stuk voor stuk gekoppeld zijn aan bewust gekozen woorden en teksten, die tot doel hebben om de hersenen outside of the box te laten denken. Tegelijkertijd wordt de link gelegd met zelf gekozen onderwerpen of vraagstukken. Het belangrijkste doel is om nieuwe gezichtspunten bloot te leggen waardoor  nieuwe standpunten gecreeerd worden die leiden tot het nemen van andere acties.

Het is niet de bedoeling van The Coaching Game om te eindigen met winnaars en verliezers. Het is juist bedoeld om win-win situaties te creeeren waardoor alle betrokkenen nieuwe inzichten krijgen. Points of You stimuleert open denken, stimuleert discussie en vraagt om samenwerking.

The Coaching Game is vanaf het moment van lancering in april 2007 in Israel een groot succes. Nu verovert het  vele landen ter wereld. Bijna dagelijks ontvangen we enthousiaste feedback van mensen die laten weten hoe The Coaching Game hen geraakt heeft.

Ik ben er trots op om de eerste Certified Trainer and Distributor voor Nederland te zijn. Neem contact met me op om de The Coaching Game aan te schaffen en voor meer informatie over workshops of trainingsmogelijkheden.