Business

Alle coaching is persoonlijk. Het gemeenschappelijke element is de relatie tussen de coach en de coachee en de beoogde ontwikkeling van het menselijk potentieel.

Business Coaching (en dit is nog meer het geval voor Corporate Coaching) maakt gebruik van verschillende talen, methoden en technologieën ter ondersteuning van het coachingsproces in organisaties. Met als resultaat de verdere ontwikkeling van de mens binnen het bedrijf.

Met business coaching is de eerste begunstigde van de coaching het bedrijf. Maar het individu ervaart ook vooruitgang doordat zijn of haar ontwikkeling invloed heeft op het succes van het bedrijf. De verandering en de voorwaartse beweging moet komen van de persoon, waarbij het  oog wordt gericht op het bereiken van een  mogelijk businessdoel. Het succes van de  coaching wordt vaak afgemeten aan betere prestaties en bijdragen van de persoon.

Een goede Professionele Coach hoeft niet specifieke businesskennis  te hebben op het werkgebied van de te coachen persoon om de kwaliteit van de businesscoaching te garanderen. Het is het doel van de coach om de klant verder  te helpen op persoonlijk niveau in een (ervarings) gebied waar de klant zelf de expertise in heeft.